Izmena biografije PopUp Close
GINEKOLOGIJA: Doc. dr sc. ANA MITROVIĆ - JOVANOVIĆ, ginekolog
Rođena 01. 04. 1971. godine. u Cetinju. Medicinski Fakultet u Beogradu završila 1995. godine. Magistrirala je 1998. godine, a doktorsku tezu iz perinatologije odbranila 1999. godine.

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2000. godine, i tako je postala najmlađi lekar specijalista i doktor nauka na ovom području.

Zaposlena na GAK "Narodni front" od 1998. godine. Kao asistent na Medicinskom Fakultetu radi od 1999. godine. U zvanje docenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta promovisana 2008. godine.

Usavršavala se na Kings Coll. Hospital, Harvard Medical School, Hadassah, i drugim prestižnim mestima.

Dobitnik je najprestižnijih nagrada u zemlji i inostranstvu. Objavljuje radove u eminentnim domaćim i inostranim časopisima koji su indeksirani .

Predavač po pozivu na brojnim stručnim skupovima i školama kolposkopije, primena UZ - doppler dijagnostike, kontinuirane edukacije, promociji savremene kontracepcije u zaštiti reproduktivnog zdravlja.

Predsednik je Udruženja za Reproduktivno zdravlje.

Generalni sekretar je Škole za unapređenje reproduktivnog zdravlja pri Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Trenutno je na poziciji načelnika Odeljenja za konzervativno lečenje steriliteta GAK "Narodni front".

Bavi se izuzetno uspešno lečenjem infertiliteta i svim postupcima asistirane reprodukcije (IVF, ICSI, TESA, TEFNA, PESA ), kao i abdominalnom i laparoskopskom hirurgijom.

Prva je uvela HBO terapiju u lečenju infertiliteta, zbog čega je i nagrađena 2004. godine u Francuskoj. 

 
Nisu svi lekari koji su predstavljeni na našem pretraživaču podatke dostavili lično. Deo biografija smo našli na drugim sajtovima i objavili ih u okviru projekta Zdravstveni radnici Srbije /zdravstveni radnici sa srpskog govornog područja/. Ako uočite neku grešku ili ste lekar koji je na ovoj strani predstavljen, molimo vas da nam pošaljete ispravke ili dopune: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.