Izmena biografije PopUp Close
HIRURGIJA: Dr NIKOLA MARAŠ, hirurg
Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

1977. godine završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1981-1983. godine Klinika za plastičnu hirurgiju VMA Beograd /kod prof.V.Arnerija/

1983-1984. godine Klinika za plastičnu hirurgiju KC Ljubljana /kod prof. F. Zdraviča i prof. M. Godine/

Odeljenje Plastične hirurgije na Specijalnoj ortopedskoj bolnici "BANJICA" Univerziteta u Beogradu /kod prof. Uzelca, prof. Radulovića, dr. D. Mišića/

1984. Selfmenaging Union of Interests for sciences fellowship (tri meseca na Canniesburn Hospital,Glasgow, i St Andrew’s Hospital, London.

1984. Postaje načelnik Odeljenja plastične hirurgije Medicinskog centra Kragujevac. Stalni član mikrohirurškog tima Specijalne ortopedske bolnice "BANJICA" Univerziteta u Beogradu.

1986. The British Council fellowship, St Andrew’s Hospital, London.

1989. Government fellowship, tri meseca na Frenchay Hospital, Bristol, i Mount Vernon Hospital, London.

1992-1994. Menadžer privatne Specijalne bolnice "Sveti Jovan"

1994-1997. "Therapeutic and Diagnostic center Higiae", Atina, Grčka

od 1995. Vlasnik "Estetsko i plastičnohirurškog centra Maraš" u Kragujevcu
 
Nisu svi lekari koji su predstavljeni na našem pretraživaču podatke dostavili lično. Deo biografija smo našli na drugim sajtovima i objavili ih u okviru projekta Zdravstveni radnici Srbije /zdravstveni radnici sa srpskog govornog područja/. Ako uočite neku grešku ili ste lekar koji je na ovoj strani predstavljen, molimo vas da nam pošaljete ispravke ili dopune: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.