Dopuna stranice PopUp Close
DERMATOLOGIJA: OBIČAN HRONIČAN LIŠAJ /Hronični lichen simplex/
/lokalizovani neurodermatitis/

Suština dijagnoze

• Hroničan svrab udružen pigmentovanim promenama na koži u vidu lišaja.
• Izražen rub kože oko zadebljanih, dobro ograničenih ploča.
• Predilekciona mesta su vrat, struk,spoljašnja površina nadlaktice, genitalia, unutrašnja strana butine, postpoplitealni i antekubitalnd predeo.

Opšte shvatanje

Hronični lichen simplex je perzistentno, obično dobro lokalizovane površine veličine nekoliko cm u prečniku, često lokalizovane sa strane vrata, fleksornim delovima struka, ili oko zgloba. Izražen je svrab. Promene se mogu javiti iz normalne kože, ili se oboljenje javlja kao komplikacija kontaktnog dermatitisa ili ma kog iritativnog dermatitisa. U SAD se često sreće u osoba Orijentalnog porekla, što je retko u njihovoj matičnoj zemlji. Češće se sreće u žena starijih od 40 godina. Od 5 novorođenih samo 1 se rađa sa kožom koja ima sposobnost da dovede do lihcnizaje posle stalnog češanja.

Klinički nalazi

Povremeni svrab nagoni bolesnika da dira dotično mesto. Na vratu, struku, perineumu, bedru ili skoro svugde javljaju se suve, kožuraste, hipertrofične lihenoidne površine. Zadebljane kožne ploče su dobro lokalizovane, sa oštrim ivicama, zadebljane i pigmentovane, a jasno je naznačena linija zdrave kože.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati prosti lišaj od psoriaze, lichen planusa, seboroičnog dermatitisa i numularnog dermatitisa.

Lečenje

Predeo zahvaćen promenama mora se zaštititi, a bolesniku se savetuje da izbegava stresove i emocionalne situacije. Poboljšanje se postiže upotrebom kortikostetoida spol ja. U lečenju se upotrebljava i injekcija triamcinolon acetonida. Od strane dobrog poznavaoca može se primeniti i rentgen zračenje.

Prognoza

Bolest ima tendenciju da postane hronična i nestaje na jednom mestu da bi se pojavila na drugom. Svrab može da bude toliko iak da ometa san.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.

 
Često smo/ćemo tokom rada na sistematizaciji i indeksaciji dijagnoza, diferencijalnih dijagnoza i metoda lečenja koristili/koristiti udžbenike napisani pre više od dvadeset godina. Razloga za takvu odluku je više, a ovo nije mesto da se o tome raspravlja. U svakom slučaju, ako uočite neku značajnu razliku od današnjih doktrina, molimo vas da nam na tu okolnost skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.