Dopuna stranice PopUp Close
DERMATOLOGIJA: TINEA CAPITIS
Suština dijagnoze

• Kružna, siva ostrvca na glavi.
• Obično u dece u pretpubertetnomdobu.
• Često su fluoroscentne pod Woodovom lampom.
• Mikroskopskim ispitivanjem ili kulturom moguće je identifikovati gljive.

Opšte shvatanje

Ova perzistirajuća, kontagiozna i ponekad epidemična infekcija javlja se skoro isključivo u dece i nestaje spontano u pubertetu. Microspora i trihofitija se smatraju uzročnicima infekcije na glavi. Mikrospore se okrivljuju za mnoge infekcije, dok se trihofitije okrivljuju za neke vrlo rezistentne infekcije, i to u odraslom dobu.

Klinički nalazi

A. Simptomi i znaci: obično nema simptoma, mada može da postoji umeren svrab.Promene kože su okrugle, sive boje, jasnaćelava ostrvca na glavi. (Dlake su slomljene,a ostrvca u stvari ne predstavljaju pravu ćelu). Mogu se prepoznati i golim okom, ili suvidljivi samo uz pomoć Woodovog svetla.
B. Laboratorijski nalazi: neophodan jedokaz prisustva gljivica u kosi mikroskopskim putem i putem uzimanja kulture.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati ga od drugih oboljenja kose kao na primer: pediculosis capitis, pvoderma, alopecia areata i trichotillomania).

Preventivne mere

Posle sisanja neophodno je prati glavu.

Komplikacije

Kerion (to je nodularna, eksudativna pust ula) je jedina komplikacija.

Lečenje

Griseofulvin, po mogućstvu mikrokristalni (1,25 —0,5 gm per oralno jedanput ili dva puta dnevno li toku 2 nedelje. Najveći broj slučajeva može se izlečiti ovom terapijom.

Prognoza

Tinea capitis može da bude vrlo uporna, ali se u pubertetu obično spontano gubi. Infekcija će najvećim delom nestati spontano u toku 1—2 godine čak ako se i ne leci.
Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.

 
Često smo/ćemo tokom rada na sistematizaciji i indeksaciji dijagnoza, diferencijalnih dijagnoza i metoda lečenja koristili/koristiti udžbenike napisani pre više od dvadeset godina. Razloga za takvu odluku je više, a ovo nije mesto da se o tome raspravlja. U svakom slučaju, ako uočite neku značajnu razliku od današnjih doktrina, molimo vas da nam na tu okolnost skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.