Dopuna stranice PopUp Close
REUMATOLOGIJA: ARTRITIS I PSORIJAZA
Kod mnogih, možda čak i kod većine bolesnika koji boluju od psorijaze udružene sa oboljenjem zglobova, artritična komponenta bolesti ni po čemu se ne razlikuje od reumatoidnog artrita. Postoji međutim grupa bolesnika od psorijaze kod kojih su promene na zglobovima toliko specifične da opravdavaju njihovo izdvajanje u posebnu kategoriju - artritis psoriatica. Kod tih bolesnika psorijaza se javlja pre artrita, promene na koži i artrit kasnije uvek istovremeno recidiviraju i istovremeno se povlače. Artrit se javlja mnogo češće kod generalizovane nego kod lokalizovane psorijaze. Artritične promene najčešće zahvata ju distalne interfalangealne zglobove, na kojima se ponekad zapaža osteoliza i teška destrukcija kosti, dovodeći do formiranja tzv. "kobasičarskih prstiju". Na rentgenskim snimcima se konstatuju proširenje pukotine interfalangeamih zglobova, resorpcija pojedinih delova distalne falange pa čak i ankiloza zahvaćenih zglobova. Takođe se ponekad zapaža ju promene i na sakroilijaČnim zglobovima. Supkutani nodulusi nikad se ne javljaju, testovi na reumatoidni faktor su negativni.

Lečenje artrita udruženog sa psorijazom slično je lečenju reumatoidnog artrita uz napomenu da treba po mogućstvu izbegavati lekove koji izazivaju kožne reakcije. Teški neželjeni efekti znatno su smanjili pređašnji entuzijazam kliničara koji su pokušavali da ovu bolest lece citotoksičnim preparatima kao što je metotrexat.
Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Ephraim P. Engelman
Dr Joseph E. Grainsiracusa
Dr Milton J. Chatton

 
Često smo/ćemo tokom rada na sistematizaciji i indeksaciji dijagnoza, diferencijalnih dijagnoza i metoda lečenja koristili/koristiti udžbenike napisani pre više od dvadeset godina. Razloga za takvu odluku je više, a ovo nije mesto da se o tome raspravlja. U svakom slučaju, ako uočite neku značajnu razliku od današnjih doktrina, molimo vas da nam na tu okolnost skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.