Dopuna stranice PopUp Close
OFTALMOLOGIJA: ABLACIJA RETINE
Bitni elementi dijagnoze

• Slabljenje vida na jednom oku koje seprogresivno pogoršava. Bolesnik obično izjavljuje: "Zavesa se spušta prekomog oka"
• Nema bolova niti crvenila konjunktive.
• Oftalmoskopskim pregledom se vidiablacija, odlubljenje, retine.

Opšta razmatranja

Ablacija retine obično nastaje spontano a retko je sekundarna, kao posledica traume. Spontana ablacija dosta je česta kod osoba starijih od 50 godina, često su predisponirajući faktori afakija i miopija.

Klinički nalazi

Ubrzo posle cepanja retine, transudat iz horioidnih krvnih sudova pomešan sa tečnošću iz staklastog tela, uz pomoć nenormalno pojačane trakcije retine od strane staklastog tela i dejstva gravitacije dovodi do odlubljenja (ili odlepljenja) retine od horioideje. Ablacija retine najčešće nastaje u gornjem temporalnom predelu. Ablacija sve više napreduje uzrokujući progresivno slabljenje vida. Centralni deo vidnog polja ostaje očuvan sve dok ne dođe do ablacije u predelu makule.

Pri oftalmoskopskom pregledu odlubljena retina nam se prezentira kao sivkasti oblačak okačen o staklasto telo. Iskusan ispitivač obično može da zapazi i jedan ili više rascepa retine koji su srpastog, polumesečastog oblika i crvenkaste ili narandžaste boje.

Diferencijalna dijagnoza

Nagli parcijalni gubitak vida na jednom oku može biti posledica i krvarenja u staklastom telu ili tromboze centralne vene retine, ili jedne od njenih grana.

Lečenje

Bolesnika sa ablacijom retine treba hitno uputiti oftalmologu. Ukoliko bolesnika treba transportovati na veću udaljenost, glava treba da bude u takvom položaju u kome će zbog uticaja zemljine teže biti onemogućeno dalje odlubljivanje. Naprimer, sa ablacijom retine u gornjem temporalnom predelu desnog oka treba da leži na leđima sa glavom okrenutom na desnu stranu. Kod kraćeg transporta položaj je od manjeg značaja. Lečenje se sastoji u drenaži tečnosti nakupljene između retine i horioidee i zatvaranju rascepa retine dijatermijom ili pritezanjem sklere iznad mesta ablacije pomoću nekoliko šavova. Ovim postupkom izaziva se inflamatorna reakcija koja dovodi do adhezije retine i horioidee.

Fotokoagulacija je uspešna samo kod manjeg broja bolesnika kod kojih je ablacija retine minimalna. Ona se sprovodi usmeravanjem i fokusiiranjem vrlo jake svetlosti kroz pupilu na predeo ablacije. Na taj način izaziva se arteficijalna inflamacije posle koje dođe do slepljenja retine i horioidee.

Laser se u zadnje vreme upotrebljava na isti način kao i fotokoagulator.

Primena fotokoagulacije i lasera daje najbolje rezultate u prevenciji ablacije zatvaranjem malih rascepa retine pre nego što dođe do ablacije.

Kriohirurgija se takođe uspešno primenjuje u lečenju ablacije retine. Jako ohlađena sonda prislanja se uz skleru iznad mesta ablacije retine usled čega se naknadno formira ožiljak između retine i horioidee uz minamalno oštećenje sklere. Pošto je ovo oštećenje znatno manje nego u slučaju dijatermije, kriohirurgija je mnogo bezopasnija metoda, a pošto je ožiljak na s'kleri minimalan u mnogome olakšava eventualnu ponovnu intervenciju. Kriohirurgija će verovatno u potpunosti potisnuti dijatermiju.

Prognoza

U oko 80% nekomplikovanih slučajeva uspeh se postiže samo jednom operacijom. Kod 10% potrebno je nekoliko operacija dok se kod ostalih priljubljivanje retine za horioideu nikako ne može postići. Prognoza je loša kod ablacija u predelu makule i u slučajevima gde je od nastanka ablacije do početka lečenja prošlo dosta vremena. Ukoliko se ne leci ablacija retine postaje totalna za 1 do 6 meseci. U 20—25% slučajeva spontana ablacija retine se javlja i na drugom oku.
Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Daniel Vaughan

 
Često smo/ćemo tokom rada na sistematizaciji i indeksaciji dijagnoza, diferencijalnih dijagnoza i metoda lečenja koristili/koristiti udžbenike napisani pre više od dvadeset godina. Razloga za takvu odluku je više, a ovo nije mesto da se o tome raspravlja. U svakom slučaju, ako uočite neku značajnu razliku od današnjih doktrina, molimo vas da nam na tu okolnost skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.