Dopuna stranice PopUp Close
FARMAKOLOGIJA: PANLAX /Bisakodil/
Mehanizam dejstva

Panlax je nadražajni laksativ sintetskog porekla koji podstiče peristaltiku kolona i evakuaciju fekalnih masa iz kolona, te se koristi u lečenju opstipacije. Laksativni efekat se ostvaruje preko dva mehanizma:
- stimuliše senzorne nervne završetke u mukozi i submukozi, podstičući parasimpatičke re.ekse dovodi do oslobađanja acetilholina, jednog od osnovnih stimulatora peristaltike.
- Panlax povećava sadržaj vode i elektrolita u lumenu creva, što povećava ukupni volumen crevnog sadržaja, dovodi do distenzije zida kolona, čime se oslobađa acetilholin iz intramuralnih nervnih pleksusa, što rezultira uvećanjem peristaltike i propulzije.
Laksativni efekat oralno primenjenog Panlaxa ispoljava se posle 6-12h, a nakon lokalne primene supozitorija nastaje brzo, već posle 15-60 min.

Sastav

1 dražeja sadrži 5mg bisakodila
1 supozitorija za odrasle sadrži 10mg bisakodila

Farmakokinetika

Panlax se posle oralne primene brzo transformiše u crevima pod uticajem crevnih bakterija i enzima u aktivni metabolit. Resorpcija je minimalna i iznosi 5% od oralno unete doze, a toliko se i izluči urinom u obliku glukuronida. Glavni put eliminacije leka je putem stolice.

Indikacije

Opstipacija
. pražnjenje creva kao mera pripreme za radiološka ispitivanja ili hirurške intervencije
. olakšanje pražnjenja creva posle operacije ili porođaja

Doziranje i način primene

Dražeje

- Odrasli i deca starija od 12 godina treba da uzimaju odjednom 2-3 dražeje jedanput dnevno, povremeno ili u kurama ne dužim od 10 dana.
- Deca od 6 do 12 godina uzimaju po jednu dražeju jedanput dnevno.
- Deci ispod 6 godina ne preporučuje se oralna upotreba leka.

Dražeje treba gutati cele, bez lomljenja i žvakanja, da ne bi došlo do iritacije želuca. Nakon upotrebe Panlaxa ne treba piti mleko niti jesti mlečne proizvode jer oni prave nerastvorljive komplekse sa lekom.

Supozitorije

Odrasli i deca starija od 12 godina treba da koriste Panlax u supozitorijama od 10mg, a deca mlađa od 12 godina supozitorije Panlaxa od 5mg. Ponekad postoji potreba da se doze dupliraju.

Kombinovana primena

Pre radioloških ispitivanja ili preoperativno preporučuje se 10mg Panlaxa oralno uveče, dva dana pre ispitivanja, a po potrebi još 1 supozitorija od 10mg na 1-2 sata pre ispitivanja.

Kontraindikacije

Akutni hirurški abdomen, apendicitis, gastroenteritis, krvarenje iz rektuma, mehanička opstrukcija u crevima.

Oprez

Panlax ne treba koristiti za dugotrajno lečenje hronične opstipacije. Ako postoji nauzeja, povraćanje i bol u abdomenu, ne treba davati Panlax oralno.
Mokraća i stolica se mogu obojiti ljubičasto, te zato blagovremeno obavestiti bolesnika da se ne radi o nečem ozbiljnom.
Ako posle upotrebe Panlaxa nastupi krvarenje iz rektuma ili ne nastupi pražnjene creva, treba upozoriti bolesnika da prekine uzimanje leka i javi se lekaru zbog daljeg ispitivanja.

Neželjena dejstva

Panlax ne treba koristiti za dugotrajno lečenje hro- nične opstipacije. Ako postoji nauzeja, povraćanje i bol u abdomenu, ne treba davati Panlax oralno. Mokraća i stolica se mogu obojiti ljubičasto, te zato blagovremeno obavestiti bolesnika da se ne radi o nečem ozbiljnom. Ako posle upotrebe Panlaxa nastupi krvarenje iz rektuma ili ne nastupi pražnjene creva, treba upozo- riti bolesnika da prekine uzimanje leka i javi se lekaru zbog daljeg ispitivanja.

Način izdavanja

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Način čuvanja

Tablete: Čuvati na temperaturi od 15-25°C, zaštićeno od svetlosti.

Odgovorni autori:
Hemofarm, Vršac
 
Naša baza podataka sadrži deo o lekovima, njihovom sastavu, dejstvu, načinu upotrebe ... sa posebnim akcentom na kontraindikacije i neželjena dejstva. Ako uočite grešku u opisu, molimo vas da nam na to skrenete pažnju. To možete učiniti klikom na: LINK
Ako sta na ovu stranicu došli sa našeg pretraživača /mojlekar.com/ onda lične stranice sa biografijama dobijate u PopUp prozoru. Zatvorite ga klikom na: LINK
Ako ste na ovu stranicu došli sa nekog svetskog pretraživača /Google, Yahoo, Bing .../ onda niste u PopUp prozoru. Posetu našem sajtu možete nastaviti ako kliknete na: LINK.
 
Copyright © medicina.rs, Beograd, Srbija, 2005, 2010; All Rights Reserved; Ukoliko imate primedbi na funkcionalnost sajta, molimo Vas da nam se javite. Za tačnost podataka koje dobijete pretragom, odgovorno je isključivo ovlašćeno lice zdravstvene organizacije koja nam je podatke dostavila.