Medicinski magazin

Osteoporoza, neke dileme

Osteoporoza je bolest kostiju. Starenje, pol, ali i neki drugi faktori o kojima ćemo govoriti, izazivaju gubitak čvrstine kostiju pa može doći do pojave spontanih lomova. Najveći problem kod osteoporoze koja još uvek nema leka i zloupotrebljava se u razne svrhe od strane proizvođača lekova i “lekova”, je odsustvo doktrine pristupa lečenju. Već površno upoznavanje bolesnika sa problemom koji mu je identifikovan, do skoro, po pravilu posle spontanog loma, je šta i kako dalje. Skoro je nezamislivo da će polovina lekara koji se bave lečenjem osteoporoze preporučiti da se gušimo u mleku i raznim sirevima, dok će druga polovina tvrditi da uzimanje mleka nema nikakve svrhe. Biće i onih koji će mleko kriviti za nastanak osteoporoze.

Teško je npr. starijim generacijama da poveruju i prihvate rezultate istraživanja švedskih lekara da mleko, ne samo da ne pomaže, nego šteti.

Ovo će biti predmet našeg intenzivnog interesovanja, ovde samo jedna neverovatna rečenica iz tog istraživanja.

Žene koje su pile tri ili više čaša mleka dnevno, skoro su udvostručile šanse od umiranja tokom perioda trajanja studije u odnosu na one koje su pile samo jednu čašu, takođe su imale 16% veće šanse da dožive spontani lom kostiju bilo gde u telu“.

osteoporoza-01