Medicinski magazin

Pregled dojke na prisustvo tumora

Na video-klipu lekar daje instrukcije kako da se žena sama pregleda. Ako to radi lekar u kliničkim uslovima onda se postupa kako je dole navedeno.

Pregled dojke mora biti pažljiv i nežan. Inspekciju i palpaciju dojke izvodimo dok bolesnica leži na leđima sa rukama opruženim niz telo a zatim u istom položaju ali sa rukama podignutim iznad glave. Posle toga palpacija i inspekcija se ponove u sedećem položaju, sa rukama opuštenim niz telo i podignutim iznad glave.

Ukoliko se postupi drukčije, vrlo je verovatno da će se rani znaci karcinoma prevideti. Prema podacima iz nekih statističkih istraživanja 5 – 10% slučajeva karcinoma dojke otkriveno je prilikom pregleda bolesnica preduzetih zbog drugih bolesti.

Bolesnica je sposobna da palpira čak i tumefakcije manje od 1 cm u promeru što je za lekara teško, čak i neizvodljivo. Zbog toga od bolesnice uvek treba zahtevati da tačno lokalizuje promenu koju je primetila. Ako lekar i posle toga nije u stanju da njen nalaz potvrdi, dužan je da pregled ponovi posle mesec dana. U premenstrualnoj fazi ciklusa uvećani žlezdani acinusi mogu sugerirati tumor ili pak maskirati postojeći. Zbog toga, ukoliko postoji bilo kakva sumnja, pregled treba ponoviti po prestanku menstruacije. Neophodno je pregledati limfne žlezde aksile i vrata. Lokalizaciju, veličinu i konzistenciju treba zabeležiti na šemi, radi kasnijeg poređenja.

Detaljno o karcinomu dojke na “Dijagnostici”.